Yeartraining Shamanic Healing Block 4

Voor meer informatie: romanie@wolftaenzerin.comIn de Sjamaanse traditie leeft het uitgangspunt “we lopen met de voorouders van 7 generaties”. Er is een weten dat we gedragen worden door de levens van de voorouders van 7 generaties terug en onze daden worden meegenomen door de 7 generaties die ons volgen.

 

In dit 4de weekend van deze opleiding Shamanic Healing worden de voorouders uitgenodigd. Het vooroudersveld wordt  zichtbaar gemaakt door een opstelling van rozenkwartsstenen, wat een indrukwekkend beeld geeft om mee te verbinden. Deelnemers nemen ook eigen voorwerpen mee, die voorouders raken. 

 

Daarmee, en met alle opgedane kennis van de voorgaande weekenden, wordt het gesprek gezocht met de voorouders.

 

Voor meer informatie: romanie@wolftaenzerin.com

Opleiding shamanic healing deel 3

Het 3de weekend van de opleiding Shamanic Healing wordt besteed aan de het leren kennen van hoe de 4-lichtlichamen de verbinding leggen tussen de persoonlijkheid en de ziel.

 

Als 4-lichtlichamen worden het fysieke, het etherische, het emotionele en het mentale onderscheiden. We onderzoeken hoe de verschillende lichamen bijdragen om het contact met de ziel te maken en duidelijk te maken.

 

Het fysieke lichtlichaam is wellicht het meest bekende. Het etherische lichaam kun je zien als beschermlaag om het fysieke lichaam. In het emotionele lichtlichaam zijn de emotionele processen te vinden en het mentale lichaam is de plek  waar gedachten zich openbaren.

 

Blokkades of kwetsuren zijn op die manier ook via deze lichtlichamen te benaderen: bewustwording van blauwdrukken in opvoeding en familiecultuur zijn via het mentale lichaam te benaderen, verdriet en boosheid zijn signaal van het emotionele lichaam, en ervaren van “gaten in de beschermlaag” vergen zorg voor het etherische lichaam.

 

Hoe kun je zeggen “Ik ben de ziel”? Wat is je verhouding tot die uitspraak? Hoe kun je de informatie van je lichtlichamen samen laten werken in het vinden van een antwoord op die vraag?

 

Meer informatie: romanie@wolftaenzerin.com

Opleiding shamanic healing deel 2

Het thema van deel 2 van de opleiding Shamanic Healing is Soulretrieval: leren hoe je bij elkaar een stukje van de ziel, waar iemand contact mee mist, terug kunt halen.

 

Je herkent het in iemands ogen: als iemand the sparkle in z’n ogen mist, mist hij de verbinding met een stukje van z’n ziel. De juiste verbinding brengt de sparkle terug.

 

Een belangrijk aandachtspunt bij Soulretrieval zijn oefeningen waarin je leert jezelf te centreren.

Van daaruit begeleidt Romanie de groepsleden om te reizen voor elkaar: dat wil zeggen dat ze een soort trance aangaan voor iemand, die zelf helder blijft, ten dienste van het terug vinden van de verbinding met de ziel.

 

De dynamiek in de groep wijst de weg. Verloren stukjes ziel komen als ze er klaar voor zijn.

Meer informatie:  romanie@wolftaenzerin.com

Opleiding shamanic healing deel 1

De opleiding Shamanic Healing is er op gericht om je bewustzijn van wie je bent, en wie anderen zijn, te verdiepen. Hoe je het voortdurend veranderende, dat het leven van nature inhoudt, kunt gaan herkennen in natuurlijke wetmatigheden en die natuurlijke wetmatigheden in jezelf.

 

In de wereld van het sjamanisme wordt veel gewerkt met klank, stilte, rituelen en ceremoniën, ritme en symboliek vanuit de natuur. Allemaal instrumenten om je te begeleiden en te brengen tot een Sjamanistich gebed:  een gesprek aangaan “the great one”. En de verbinding met je ziel daar in te herkennen.

 

Het eerste deel van de opleiding Shamanic Healing is gericht op de praktische kennismaking met deze elementen. Zo gaan we een “shaker” bouwen uit natuurlijk materiaal, een ritme-instrument dat helpt en begeleidt bij het afstemmen op het Sjamanistisch bidden.

 

Het medicijnwiel wordt geïntroduceerd. Een praktische vorm om de principes van de windrichtingen, de natuurlijke cycli,  de elementen en hun onderlinge dynamiek aan den lijve te ervaren. Ook het contact maken met je persoonlijke krachtdier(en) krijgt aandacht.

 

Na kennismaking met deze nieuwe communicatievormen zal het leven nooit meer hetzelfde zijn!

 

Voor meer informatie: romanie@wolftaenzerin.com

SHAMMA-introduction day

For English Scroll down!

Wolftaenzerin en wolfhond Mayla bundelen energetisch hun energie!

Sjamanisme en Spirit, Psychologie en Energie, Dag en Nacht, Zon en Maan.

 

Dat alles vind je bij Romanie als zij aan het werk gaat.

Om je de mogelijkheid te bieden deze bundeling van energieën mee te maken, organiseer ik weer een Shamma-introductiedag.

Deze dag zal ik je mijn verschillende manieren van werken en methodes laten zien, alles met het doel de kwaliteit van je leven te verbeteren. Door het creëren van het leven en de doelstellingen, die voor  jou belangrijk zijn

De workshop bestaat uit een kennismaking met sjamanisme, hekserij en andere werkvormen. Binnen het programma hebben we voldoende ruimte voor interactie en actieve deelname. Na deze dag ben je vervuld van nieuwe energie en kennis over jezelf, waarmee je aan de slag kunt voor jezelf en voor anderen.

Programma:

 • Opening
 • Sjamaanse trommelreis
 • Sjamaanse opstellingen
 • Uitleg energie
 • Energetische tekening lezen
 • Aura en chakra kleuren eventueel in combinatie met tarot
 • Balansmeditatie
 • Sjamaans reinigingsritueel

Ik nodig jou uit!  zaterdag 18 juni 2022!

Inschrijven kan tot 15 juni uiterlijk . De workshop duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. De kosten bedragen voor de gehele dag € 105,00. Dit is inclusief lesmateriaal, lunch, thee en versnaperingen.  Jij zorgt voor actieve deelname en brengt goede zin mee, gemakkelijk kleding (en een deken of iets om op te liggen). Ik zorg voor de rest!

Wolftaenzerin and wolfdog Mayla are energetically joining their energy!

Shamanism and Spirit, Psychology and Energy, Day and Night, Sun and Moon.

 

All this you will find when Romanie starts working.

To offer you the possibility to experience this special connection of energies, I’m organizing a Shamma-introductionday.

This day I will show you my different ways of working and methods, all leading up to the purpose of increasing the quality of your live. By creating the life you want and the goals you want to achieve.

The workshop consists of an introduction to shamanism, witchery and other techniques. Within the program there will be plenty of room for interaction and active participation. After this day you will be filled with new energy and knowledge about yourself, that gets you started for yourself and others.

Program:

 • Opening
 • Shamanic purifying ritual
 • Shamanic drum journey
 • Shamanic constellations
 • Explanation energy
 • Reading energetic drawings
 • Aura and chakra colors eventually combined with tarot
 • Balance Meditation

I invite you!  Saturday the 18th of June 2022!

Please register by June the 15th.

The workshop is from 10:00 am to 4:00 pm.
The costs for the entire day are € 105.00.
This includes teaching materials, lunch, tea and refreshments.
You take care of active participation and bring a good mood, comfortable clothes (and blanket or something to lay on). I take care of the rest!

SHAMMA Workshop

For English Scroll down!

Wolftaenzerin en wolfhond Mayla bundelen energetisch hun energie!

Sjamanisme en Spirit, Psychologie en Energie, Dag en Nacht, Zon en Maan.

 

Dat alles vind je bij Romanie als zij aan het werk gaat.

Om je de mogelijkheid te bieden deze bundeling van energieën mee te maken, organiseer ik weer een Shamma-dag.

Deze dag zal ik je mijn verschillende manieren van werken en methodes laten zien, alles met het doel de kwaliteit van je leven te verbeteren. Door het creëren van het leven en de doelstellingen, die voor  jou belangrijk zijn

De workshop bestaat uit een kennismaking met sjamanisme, hekserij en andere werkvormen. Binnen het programma hebben we voldoende ruimte voor interactie en actieve deelname. Na deze dag ben je vervuld van nieuwe energie en kennis over jezelf, waarmee je aan de slag kunt voor jezelf en voor anderen.

Programma:

 • Opening
 • Sjamaanse trommelreis
 • Sjamaanse opstellingen
 • Uitleg energie
 • Energetische tekening lezen
 • Aura en chakra kleuren eventueel in combinatie met tarot
 • Balansmeditatie
 • Sjamaans reinigingsritueel

Ik nodig jou uit!  zaterdag 5 Maart 2022!

Inschrijven kan tot 25 februari uiterlijk . De workshop duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. De kosten bedragen voor de gehele dag € 105,00. Dit is inclusief lesmateriaal, lunch, thee en versnaperingen.  Jij zorgt voor actieve deelname en brengt goede zin mee, gemakkelijk kleding (en een deken of iets om op te liggen). Ik zorg voor de rest!

Wolftaenzerin and wolfdog Mayla are energetically joining their energy!

Shamanism and Spirit, Psychology and Energy, Day and Night, Sun and Moon.

 

All this you will find when Romanie starts working.

To offer you the possibility to experience this special connection of energies, I’m organizing a Shamma-day.

This day I will show you my different ways of working and methods, all leading up to the purpose of increasing the quality of your live. By creating the life you want and the goals you want to achieve.

The workshop consists of an introduction to shamanism, witchery and other techniques. Within the program there will be plenty of room for interaction and active participation. After this day you will be filled with new energy and knowledge about yourself, that gets you started for yourself and others.

Program:

 • Opening
 • Shamanic purifying ritual
 • Shamanic drum journey
 • Shamanic constellations
 • Explanation energy
 • Reading energetic drawings
 • Aura and chakra colors eventually combined with tarot
 • Balance Meditation

I invite you!  Saturday the 5th of March 2022!

Please register by February the 25th.

The workshop is from 10:00 am to 4:00 pm.
The costs for the entire day are € 105.00.
This includes teaching materials, lunch, tea and refreshments.
You take care of active participation and bring a good mood, comfortable clothes (and blanket or something to lay on). I take care of the rest!

Toltec Shaman Thaayrohyadi

For English scroll down/ Fuer Deutsch weiter unter

Ik heb de eer om Shaman Thaayrohyadi van Mexico te mogen ontvangen in mijn praktijk! En hij komt ook in het Zuiden; Leende, Valkenswaard, Nederweert-Eind, Reuver en  uiteraard in Noord Holland, Amsterdam.

Dabadi Thaayrohyadi | Changemakers

Thaayrohyadi, is op 17 jarige leeftijd gekozen als sjamaan en had vanaf toen de verantwoordelijkheid voor 54 communities. Hij is ook de oprichter en directeur van de Indiginous University of Mexico, een ouderling en traditionele heler die internationaal rondreist om zijn teachings en ceremonies te geven. Hij is op zijn “pelgrimage naar de vier windrichtingen voor heling van Moeder Aarde”, en roept mensen op voor de profetie van de 8000 heilige drums van zijn voorouders.

Zijn grootmoeder had ooit voorspelt dat dit zou gebeuren, maar door de dromen en de sacred crystals is hij geleid. Toen hij daarnaar op een heilige plaats in Nederland een ceremonie deed, begreep hij zijn droom en wist hij dat hij hier in Nederland een 8000 drum ceremonie moest gaan houden.

Daarvoor moest eerst zes kleine ceremonies verspreid door Nederland gehouden worden. De zevende zal dan “de grote 8000 drum ceremonie” in Nederland zijn. Hij voelt dat hier een zeer krachtige vortex ligt en als er 8000 drums zullen drummen in het ritme van Moeder Aarde’s Hart zal er iets op wereldniveau gebeuren. Dit zal onze Harten helen en open onze voorouderlijke herinneringen zullen ontwaken en het zal al onze relaties helen. In samenwerking met Dennis Vessies heeft deze mooie 8000 drum ceremonie plaatsgevonden op 8 augustus 2021.

Omdat het nu meer dan ooit nodig is komt Thaayrohyadi vanaf 8 december tot en met 21 december weer naar Nederland. Leende, Valkenswaard, Nederweert-Eind, Reuver en Amsterdam. We hebben de verbinding met onze tribes, brothers and sisters meer dan ooit nodig maar ook voor verbinding met all of our relatives, connection with our ancestors en lineagelines. Nu is het de tijd om onszelf en de voorouderlijke lijnen helen voor de toekomstige generaties. Het is tijd om op te staan als Wisdomkeepers, rainbowwarriors, grandmothers nu de poorten steeds meer open gaan staan en de frequentie steeds hoger wordt op aarde. We hebben een prachtig programma in Leende, Limburg en Amsterdam samengesteld. We gaan werken met Mayan sweatlodges, purifications, breathing sessions, rituelen, diverse ceremonies, cacaoceremonies, chanting, sacred dances en crystal healing.
 
Op 20 december ’the heartbeat of Mother Earth’ in Leende
21e december vieren we gezamenlijk een grote
WINTER SOLISTIC CELEBRATION In Nederweert-Eind
.
Tijdens deze dag zullen we ook regelmatig buiten werken en onder andere een Mayan sweetlodge houden. Om de vrouwelijke energie te representeren doen we ons best en bidden zodat Golden Feather, Toltec medicine Woman kan komen om onze celebrations bij te wonen. 🌟
 
Het is zo ontzettend belangrijk dat we deze nieuwe tijd samen inluiden tijdens de
‘WINTER SOLISTIC CELEBRATION’
ons te verbinden en bidden voor de hele mensheid en voor onze kinderen.
Voel je de roep in je hart 💕dan deel deze nieuwsbrief met gelijkgestemden zodat we samen kunnen zijn tijdens deze donkere zeer intense tijden. 🌟
OVER THAAYROHYADI:
Thaayrohyadi, is op 17 jarige leeftijd gekozen als sjamaan en had vanaf toen de verantwoordelijkheid voor 54 communities. Hij is ook de oprichter en directeur van de Indiginous University of Mexico, een ouderling en traditionele heler die internationaal rondreist om zijn teachings en ceremonies te geven. Hij is op zijn “pelgrimage naar de vier windrichtingen voor heling van Moeder Aarde”, en roept mensen op voor de profetie van de 8000 heilige drums van zijn voorouders.
Het programma zal in Leende, Valkenswaard, Nederweert-Eind, Reuver en Amsterdam. We hebben ruime locaties en zullen een beperkt aantal inschrijvingen kunnen hanteren om elkaars ruimte te kunnen respecteren.
 
8-dec Private heling sessions Schoolstraat 19, Leende Sylvia 10.00-18.00
Lecture / ceremonie /drumming/ chanting /purification/ healing Mother Earth& Humanity La Toja, In de sigarenfabriek, Meerstraat 8, 5552 Valkenswaard 30,00 19.00-21.30
9-dec Medicine songs- Native dance- Healing breathing InnEssence, Stokershorst 1, 6034 RG Nederweert-Eind Sylvia 125,00 10.00-18.00
Mayan Sweatlodge InnEssence 70,00 18.00-21.00
One Whole journey pass 175,00 10.00-21.00
10-dec Private healing sessions Leende Sylvia 10.00-16.00
Cacaocermonie Metta-Ji Keulse weg 25 a, Reuver 55,00 19.00-22.00
11-dec Workshop elements-souljourney-eagle and condordance Reuver Sylvia 125,00 10.00-18.00
12-dec Private healing sessions Leende Sylvia 09.00-18.00
Mayan offering for & ritual for abundance Leende 30,00 19.00-21.30
13-dec Private heling sessions Leende Sylvia 09.00-18.00
Sacred Stones &Crystal Healing Circle Leende 30,00 19.00-21.30
14-dec Private healing sessions Leende Sylvia 09.00-18.00
Toltec mantra’s and sound healing circle Leende 30,00 19.00-21.30
15-dec 08.00-13.00 Private sessions healing morning In Leende
 
15-dec 06.30pm-8.30PM in Amsterdam Drum Y-ou-INwards 
16-dec 3 different workshops
17-dec Individual Sessions. Romanie Spierts romanie@wolftaenzerin.com
18-dec seminar from 9.00am-5.00pm
 
19-dec Workshop Cacao ceremonie, Full Moon Dance & Meditation La Toja, In de sigarenfabriek Valkenswaard Sylvia 100,00 13.30-19.30
20-dec Private healing sessions Leende Sylvia 09.00-18.00
World peace meditation & Ritual for Purification & Heartbeat of Mother Earth Leende 19.00-21.30
21-dec WINTER SOLISTIC CELEBRATION InnEssence Nederweert-Eind Sylvia
New dawn silence meditation for a new humanity???? InnEssence 15,00 05.00-06.00
Sacred fire &b Sunrise ceremony InnEssence 15,00 06.00-07.00
Toltec sweatlodge InnEssence 70,00 07.00-10.00
“The medicine of our tribes” Shamanic gathering, chanting, Dancing, medicine wheel &Native Healing Circle InnEssence 125,00 10.00- 18.45
“For all of our realtions”Ancestral Wisdom workshop, Native healing teaching, collective concert & 8000 drums for a new Humanity InnEssence 55,00 19.00-22.00
One Whole journey pass 240,00
 
Voor alle workshops georganiseerd door Qori Kénte: neem iets te eten mee om te delen en je eigen drinken. Per workshop afzonderlijk krijg je nog te horen wat je verder mee kan nemen. Verder voel in je hart waarvan jij denkt dat nodig is en voor jou belangrijk.
*Bring your drums, rattles and native musical instruments
*Your sacred symbols, fruits and objects representing earth, water, wind and fire for the altar.
*A scarf or bandana.
*Come with open heart, trusting and spirit of unity and celebration.
 
PROGRAMMA IN AMSTERDAM:
Wednesday the 15th of December
6.30 pm -8.30 pm Drum Y-ou- IN wards
 
Thursday the 16th of December
9.00 am – 11.00 am Workshop Earth and Water Dance & Meditation
2.00 pm – 4.00 pm Workshop Cóndor and Eagle Dance & Meditation
7.00 pm – 9.00 pm Sacred Water Ceremony
 
Friday the 17th of December
Individual Sessions
 
Saturday the 18th of December
09:00 am Welcoming & Opening Ceremony
11:00 am Medicine Wheel
01:00 pm Lunch
03:00 pm Tribal Voice & Sound Healing using the voices, chanting, instruments
05:00 pm Ancestral Sounds
 
Voor inschrijvingen mail: Romanie Spierts : romanie@wolftaenzerin.com
 
PRIVATE HELING SESSIONS, NATIVE MEDICINE:
Treatments, Therapies and Private Sessions for Healing the Four Dimensions of the Body
(Physical, Mental, Emotional and Spiritual).
METHODS, TECHNIQUES AND PROTOCOLS:
1. Shamanic Healing for Cleansing or Soul Retrieving
2. Native Energy Healing for Balancing
3. Acestral Voice and Sound Healing
4. Accupresure Healing for releasing stress
5. Massage Healing with quartz
6. Massage Healing with obsidian
7. Massage Healing with cacao
8. Massage Healing with Honey
Other Sessions::
Soundtherapy
Stonetherapy
Acupressure
Aromatherapy
Aura Cleansing
Chakra Balancing
Cleansing for House, Fields and Spaces
4 hours session (highly recommended ) €450
3 hours session (recommended) €350
2 hours session (normal) €230
1,5 hours session (in between) €180
1 hour session (short one) €125
🌟 Je hebt de mogelijkheid om zelf aan te geven waar je voorkeur naar uit gaat maar je kunt dit ook bespreken tijdens de sessie met Thaay
🔥 Wil je een plaatsje reserveren voor de private sessies, workshops of ceremonies kun je mij bellen 06-55266600 of Sylvia 06-57978572 / mailen sylvia@qorikente.com
 
As Thaayhoraadi always says:
infinite gratitude
HOPE TO MEET YOU AND CONNECT WITH OUR SOULFAMILY
Hope to meet you soon Thaayhoraadi, Golden Fether, Sylvia van Dinter en Romanie Spierts
 

Ik hoop vele van jullie te mogen ontvangen om samen de wijsheden van de Toltec Shaman te leren en te intergreren in ons leven.

Delen met vrienden, familie, geïnteresseerden Instagram/FB/LinkedIn/Telegram GRAAG

I have the honor to welcome Shaman Thaayrohyadi from Mexico in my practice!

Thaayrohyadi, was chosen as a shaman at the age of 17 and from then on had the responsibility for 54 communities. He is also the founder and director of the Indiginous University of Mexico, an elder and traditional healer who travels internationally to teach his teachings and ceremonies. He is on his “pilgrimage to the four cardinal directions for healing of Mother Earth,” calling people to the prophecy of the 8,000 sacred drums of his ancestors.

His grandmother had once predicted that this would happen, but he was guided by the dreams and the sacred crystals. When he did a ceremony at a holy place in the Netherlands, he understood his dream and knew that he had to hold an 8000 drum ceremony here in the Netherlands.

For this, six small ceremonies had to be held throughout the Netherlands. The seventh will then be “the big 8000 drum ceremony” in the Netherlands. He feels that there is a very powerful vortex here and if there are 8000 drums drumming in the rhythm of Mother Earth’s Heart, something will happen on a global level. This will heal our Hearts and open our ancestral memories will awaken and it will heal all our relationships. In collaboration with Dennis Vessies, this beautiful 8000 drum ceremony took place on August 8, 2021. Which Angaangaq has supported and we as Tuukkaqs where part of this beautiful ceremony.

In December 2021 Thaayrohyadi will come to the Netherlands to continue his pilgrimage through Europe and to pass on his wisdom. If you are interested in a workshop / lecture or drum session send an email to romanie. You can also call or email for an individual sessions. He wants to approach and evoke people in their traditional way by meeting and inviting them personally to their homes. Through his workshops and healings he can finance his Pilgrimage.

Locations: Leende, Valkenswaard, Nederweert-Eind, Reuver en Amsterdam. For Amsterdam website: www.wolftaenzerin.com  And for the South of the Netherlands contact Sylvia: 06-57978572 or mail sylvia@qorikente.com I hope to receive many of you to learn together the wisdom of the Toltec Shaman and to interact in our lives.

Program look up for the whole program. He will be in the South from 8th of december till the 21st of december and in between he will be in Amsterdam from 15th , 16th, 17th and 18th of December Amsterdam. 😉

 Ich habe die Ehre um Shaman Thaayrohyadi von Mexico wilkommen zu heissen hier in Amsterdam!

Thaayrohyadi, wurde im Alter von 17 Jahren zum Schamanen gewählt und hatte vordem die Verantwortung für 54 Gemeinschaften. Er ist auch der Gründer und Direktor der Indiginous University of Mexico, ein älterer und traditioneller Heiler, der international reist, um seine Lehren und Zeremonien zu lehren. Er ist auf seiner “Pilgerreise zu den vier Himmelsrichtungen für die Heilung von Mutter Erde” und ruft die Menschen zur Prophezeiung der 8.000 heiligen Trommeln seiner Vorfahren auf.

Seine Großmutter hatte einmal vorhergesagt, dass dies passieren würde, aber er ließ sich von den Träumen und den heiligen Kristallen leiten. Als er eine Zeremonie an einem heiligen Ort in den Niederlanden machte, verstand er seinen Traum und wusste, dass er hier in den Niederlanden eine 8000-Trommel-Zeremonie abhalten musste.

Dazu mussten sechs kleine Zeremonien in den Niederlanden abgehalten werden. Die siebte wird dann “die große 8000-Trommel-Zeremonie” in den Niederlanden sein.

Er fühlt, dass es hier einen sehr mächtigen Wirbel gibt und wenn 8000 Trommeln im Rhythmus des Herzens von Mutter Erde trommeln, wird etwas auf globaler Ebene passieren. Dies wird unsere Herzen heilen und unsere Ahnenerinnerungen öffnen, wird erwachen und es wird alle unsere Beziehungen heilen. In Zusammenarbeit mit Dennis Vessies fand diese wunderschöne 8000-Trommelzeremonie am 8. August 2021 statt. Angaangaq hat das mit unterstutz und wir as Tuukkaqs waren wir dabei!

Im Dezember 2021 wird Thaayrohyadi in die Niederlande kommen, um seine Pilgerreise durch Europa fortzusetzen und seine Weisheit weiterzugeben. Wenn Sie an einem Workshop / Vortrag oder einer Drum-Session interessiert sind, senden Sie eine E-Mail an romanie. Sie können auch anrufen oder eine E-Mail für persönliche Sitzungen senden. Er möchte Menschen auf ihre traditionelle Weise ansprechen und evozieren, indem er sie persönlich trifft und zu sich nach Hause einlädt.

Durch seine Workshops und Heilungen kann er seine Pilgerreise finanzieren. Das Programm ist oben zu sehen in Niederlandisch oder English, sonst informieren sie bitte direct an mir romanie@wolftaenzerin.com für Amsterdam. Für die andere Locations: Leende, Valkenswaard, Nederweert-Eind, Reuver, kontaktieren sie Sylvia: 06-57978572 or mail sylvia@qorikente.com 

Ich hoffe, viele von euch zu empfangen, um gemeinsam die Weisheit des toltekischen Schamanen zu lernen und in unserem Leben zu interagieren.

Das Programm folgt bald auch mit Terminen, an denen er in den Niederlanden für denjenigen sein wird, der vielleicht zu weit von Amsterdam entfernt ist. 😉

In Amsterdam werde er ab 16-17-18 Dezember 2021

Teilen Sie mit Freunden, Familie, Interessenten Instagram / FB / LinkedIn / Telegram BITTE GERNE!

 

 

 

SHAMMA workshop

For English Scroll down!

Wolftaenzerin en wolfhond Mayla bundelen hun energie!

Sjamanisme en Spirit, Psychologie en Energie, Dag en Nacht, Zon en Maan.

 

Dat alles vind je bij Romanie als zij aan het werk gaat.

Om je de mogelijkheid te bieden deze bundeling van energieën mee te maken, organiseer ik mijn eerste Shamma-dag.

Deze dag zal ik je mijn verschillende manieren van werken en methodes laten zien, alles met het doel de kwaliteit van je leven te verbeteren. Door het creëren van het leven en de doelstellingen, die voor  jou belangrijk zijn

De workshop bestaat uit een kennismaking met sjamanisme, hekserij en andere werkvormen. Binnen het programma hebben we voldoende ruimte voor interactie en actieve deelname. Na deze dag ben je vervuld van nieuwe energie en kennis over jezelf, waarmee je aan de slag kunt voor jezelf en voor anderen.

Programma:

 • Opening
 • Sjamaanse trommelreis
 • Sjamaanse opstellingen
 • Uitleg energie
 • Energetische tekening lezen
 • Aura en chakra kleuren eventueel in combinatie met tarot
 • Balansmeditatie
 • Sjamaans reinigingsritueel

Ik nodig jou uit! vrijdag 8 oktober 2021!

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 oktober. De workshop duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. De kosten bedragen voor de gehele dag € 105,=. 

Dit is inclusief lesmateriaal, lunch, koffie/thee en versnaperingen.  Jij zorgt voor actieve deelname en brengt goede zin mee, gemakkelijk kleding en een deken of iets om op te liggen. Ik zorg voor de rest!

Wolftaenzerin and wolfdog Mayla are joining their energy!

 

Shamanism and Spirit, Psychology and Energy, Day and Night, Sun and Moon.

 

All this you will find when Romanie starts working.

To offer you the possibility to experience this special connection of energies, I’m organizing my first Shamma-day.

This day I will show you my different ways of working and methods, all leading up to the purpose of increasing the quality of your live. By creating the life you want and the goals you want to achieve.

The workshop consists of an introduction to shamanism, witchery and other techniques. Within the program there will be plenty of room for interaction and active participation. After this day you will be filled with new energy and knowledge about yourself, that gets you started for yourself and others.

Program:

 • Opening
 • Shamanic purifying ritual
 • Shamanic drum journey
 • Shamanic constellations
 • Explanation energy
 • reading energetic drawings
 • Aura and chakra colors eventually combined with tarot
 • Balance Meditation

I invite you!  Friday the 8th of  October 2021!

Please register by October the 1st . The workshop is from 10:00 am to 04:00 pm.
The costs for the entire day are € 105,=. 
This includes teaching materials, lunch, coffee/tea and refreshments.
You take care of active participation and bring a good mood, comfortable clothes and blanket or something to lay on. I take care of the rest!

 

 

Workshops Info and dates

Interesse in een workshop? Stuur mij een email naar romanie@wolftaenzerin en ik mail je de workshops met de dagen, tijden, kosten en hoeveel plaats er nog beschikbaar is. Hier een klein up date

November 2021

 • 21 november: “Zum Tod Lachen”  12.00 Uhr – 14.00 Uhr – Interview mit Angaangaq  Schamanisches Ritual & Vertiefung “Weisheiten aus dem ewigen Eis” (Workshop) – in deutsch –
 • 24 november: Drum Journey 19:00-20:00 hrs
 • 26 november: 4th Block Yeartraining, Anchestors

December 2021

 • 03 december: Drum meditation New Moon (donation based) 10:00-11:00 hrs
 • 10 december: Drumcircle 19:30-21:30 hrs
 • 11 december: SHAMMA-workshop 10:00-16:00 hrs
 • 15 december:Drum You-INwards met special Guest shaman Thaayrodyadi 18:30-20:30 hrs  
 • 16 december: 3 verschillende Workshops met shaman Thaayrodyadi
 • 17 december: book je individual session met shaman Thaayrodyadi
 • 18 december: seminardag met shaman Thaayrodyadi
 •  19 december: Drum meditation Full Moon (donation based) 10:00-11:00 hrs

Kennismaking | Introduction SHAMMAworkshop

For English Scroll down!

New dates 10th of October and 11th of December

Wolftaenzerin en wolfhond Mayla bundelen hun energie!

Sjamanisme en Spirit, Psychologie en Energie, Dag en Nacht, Zon en Maan.

 

Dat alles vind je bij Romanie als zij aan het werk gaat.

Om je de mogelijkheid te bieden deze bundeling van energieën mee te maken, organiseer ik mijn eerste Shamma-dag.

Deze dag zal ik je mijn verschillende manieren van werken en methodes laten zien, alles met het doel de kwaliteit van je leven te verbeteren. Door het creëren van het leven en de doelstellingen, die voor  jou belangrijk zijn

De workshop bestaat uit een kennismaking met sjamanisme, hekserij en andere werkvormen. Binnen het programma hebben we voldoende ruimte voor interactie en actieve deelname. Na deze dag ben je vervuld van nieuwe energie en kennis over jezelf, waarmee je aan de slag kunt voor jezelf en voor anderen.

Programma:

 • Opening
 • Sjamaanse trommelreis
 • Sjamaanse opstellingen
 • Uitleg energie
 • Energetische tekening lezen
 • Aura en chakra kleuren eventueel in combinatie met tarot
 • Balansmeditatie
 • Sjamaans reinigingsritueel

Ik nodig jou uit! 04 september 2021!

Inschrijven kan tot uiterlijk 31 august. De workshop duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. De kosten bedragen voor de gehele dag € 105,=. VROEGBOEKER boeken VOOR 1 AUGUSTUS  €95,=.

Dit is inclusief lesmateriaal, lunch, koffie/thee en versnaperingen.  Jij zorgt voor actieve deelname en brengt goede zin mee, gemakkelijk kleding en een deken of iets om op te liggen. Ik zorg voor de rest!

Wolftaenzerin and wolfdog Mayla are joining their energy!

Shamanism and Spirit, Psychology and Energy, Day and Night, Sun and Moon.

 

All this you will find when Romanie starts working.

To offer you the possibility to experience this special connection of energies, I’m organizing my first Shamma-day.

This day I will show you my different ways of working and methods, all leading up to the purpose of increasing the quality of your live. By creating the life you want and the goals you want to achieve.

The workshop consists of an introduction to shamanism, witchery and other techniques. Within the program there will be plenty of room for interaction and active participation. After this day you will be filled with new energy and knowledge about yourself, that gets you started for yourself and others.

Program:

 • Opening
 • Shamanic purifying ritual
 • Shamanic drum journey
 • Shamanic constellations
 • Explanation energy
 • reading energetic drawings
 • Aura and chakra colors eventually combined with tarot
 • Balance Meditation

I invite you!  4th of  September 2021!

Please register by august the 31st . The workshop is from 10:00 am to 04:00 pm.
The costs for the entire day are € 105,=. EARLYBIRDS register BEFORE 1st of AUGUST €95,=
This includes teaching materials, lunch, coffee/tea and refreshments.
You take care of active participation and bring a good mood, comfortable clothes and blanket or something to lay on. I take care of the rest!