← back to all events

May 16 at 10:30 - 12:00

Ontwaak Jouw Vocale Kracht: Sjamanistische Zangworkshop!

Location: Plantage Muidergracht, 1018 Amsterdam, Nederland
Get tickets

Scroll down for English and für Deutsch

🌟 Ontketen de kracht van jouw stem! 🌈

Dompel jezelf onder in de magie van onze Zingen/Chanten workshop, waar we de puurheid van stemgebruik verkennen. Jouw stem is een krachtig instrument om de diepten van jouw innerlijke wereld en de buitenwereld te onthullen.

Deze workshop verwelkomt iedereen, zelfs degenen die ooit te horen kregen “Ga ergens anders zingen”. Ontdek de kracht van jouw stem zonder oordeel.

Sjamanistisch zingen is geen traditioneel liedjeszingen; het gaat dieper. Het is een ontdekkingsreis naar de nuances van jouw stem. Luister naar hoe tonen zich manifesteren vanuit verschillende plekken in jouw lichaam.

Chanting is een bevrijdende ervaring van de oerkracht in je lichaam, soms verrassend subtiel. We verkennen zelfs leuke experimenten, zoals: Hoe klink je na het eten van chocolade, of kruisbessen?

Deze workshop is niet alleen een reis door klanken maar ook door zelfvertrouwen. Het doorbreekt barrières als “Mijn stem is misschien luid, maar wordt niet gehoord” of “Mensen luisteren gewoon niet naar me!”

Doe mee, ontdek jouw unieke stem, en laat het vrij stromen. Jouw stem is uniek, krachtig en verdient gehoord te worden. Kom en omarm de melodie van zelfexpressie!

🎶 Jouw reis begint hier. Doe mee en laat jouw stem stralen! 🌈✨

—English
🌟 Unleash the Power of Your Voice! 🌈

Immerse yourself in the magic of our Singing/Chanting workshop, where we explore the purity of vocal expression. Your voice is a potent instrument to unveil the depths of your inner world and the outer realms.

This workshop welcomes everyone, even those who were once told, “Go sing somewhere else.” Discover the power of your voice without judgment.

Shamanic singing isn’t about traditional song rendition; it goes deeper. It’s an exploration of the nuances of your voice. Listen to how tones manifest from different places within your body.

Chanting is a liberating experience of the primal force within your body, sometimes surprisingly subtle. We even delve into fun experiments, such as: How does your voice sound after eating chocolate or gooseberries?

This workshop is not just a journey through sounds but also through self-confidence. It breaks barriers like “My voice might be loud, but it’s not heard” or “People just don’t listen to me!”

Join in, discover your unique voice, and let it flow freely. Your voice is unique, powerful, and deserves to be heard. Come and embrace the melody of self-expression!

🎶 Your journey begins here. Join and let your voice shine! 🌈✨

—Deutsch

🌟 Entfessle die Kraft deiner Stimme! 🌈

Tauche ein in die Magie unseres Singen/Chanten-Workshops, wo wir die Reinheit stimmlichen Ausdrucks erkunden. Deine Stimme ist ein mächtiges Instrument, um die Tiefen deiner inneren Welt und äußeren Bereiche zu enthüllen.

Dieser Workshop heißt jeden willkommen, auch diejenigen, die einmal hörten “Geh woanders singen”. Entdecke die Kraft deiner Stimme ohne Urteil.

Schamanisches Singen geht über das traditionelle Liedersingen hinaus; es ist eine Reise zu den Nuancen deiner Stimme. Lausche, wie Töne aus verschiedenen Stellen in deinem Körper entstehen.

Chanten ist eine befreiende Erfahrung der Urkraft in deinem Körper, manchmal überraschend subtil. Wir experimentieren sogar mit Spaß, wie klingt deine Stimme zum Beispiel nach dem Essen von Schokolade oder Johannisbeeren?

Dieser Workshop ist nicht nur eine Reise durch Klänge, sondern auch durch Selbstvertrauen. Er durchbricht Barrieren wie “Meine Stimme mag laut sein, aber wird nicht gehört” oder “Die Leute hören mir einfach nicht zu!”

Mach mit, entdecke deine einzigartige Stimme und lass sie frei fließen. Deine Stimme ist einzigartig, kraftvoll und verdient es, gehört zu werden. Komm und umarme die Melodie der Selbstexpression!

🎶 Deine Reise beginnt hier. Mach mit und lass deine Stimme strahlen! 🌈✨

← back to all events

Book your tickets

Oerchant
De workshop Sjamanistische zang gaat over puur stemgebruik. Je leert je eigen stemgeluid kennen als instrument om expressie te geven aan wat in en buiten je leeft.
€ 40,80
incl. service costs
Oerchant
The Singing/Chanting workshop is about pure voice use, getting to know your own voice as an instrument to express what lives inside and outside you.
€ 40,80
incl. service costs
Oerchant/ Singing
The Singing/Chanting workshop is about pure voice use, getting to know your own voice as an instrument to express what lives inside and outside you. You can participate even if you used to be told "Go and sing somewhere else". Shamanic Chanting is not about singing songs, but about exploring your own nuances of the voice. Listening to how the tones come out of you, from which places in the body.
€ 40,80
incl. service costs
OER chant
De workshop Sjamanistische zang gaat over puur stemgebruik. Je leert je eigen stemgeluid kennen als instrument om expressie te geven aan wat in en buiten je leeft.
€ 40,80
incl. service costs
Get tickets